JayBhavani Jewellers

Choksi Bazar, near circle chowk,Junagadh-362001,Gujarat.

Laxay Choksi,Gopal Choksi

9725794584,9429535533